Funkcia zasielateľa a spoľahlivej, kvalitnej a efektívnej dopravy je v logistickom reťazci nezastupiteľná. Naša spoločnosť sa od svojho vzniku snaží priamo zapájať do logistických procesov v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Kvalita, hospodárnosť a spoľahlivosť dopravy významne vplýva na výsledný efekt celého logistického reťazca, ktorým je spokojnosť zákazníka a úspora nákladov.


Činnosti najčastejšie vykonávané v medzičlánkoch:

        - príjem tovaru do konsolidačného, alebo cross-dockingového centra
        - zaskladnenie tovaru (fyzický presun tovaru na označené miesta v sklade – centre)
        - skladovanie tovaru v skladových priestoroch v SR
        - služby pridanej hodnoty (paketovanie, balenie, označovanie atď.)
        - vyskladnenie tovaru (fyzický presun tovaru z označených miest na sklade do vozidla obstarávajúceho následnú distribúciu, vybavenie každého tovaru potrebnými  
          dokumentmi (faktúra, dodací list, návod a pod.), odpísanie tovarov zo skladovej evidencie, elektronický odpis)
        - následná distribúcia tovaru


 Hlavným cieľom logistického procesu je koordinácia toku materiálu a informácií z hľadiska uspokojenia zákazníka s optimálnym vynaložením prostriedkov.